Stemscholing en koorvorming

Stemscholing is de ontwikkeling van de stem van ieder koorlid in samenhang en in samenwerking met de stemmen van de andere koorleden.

Koorvorming is de ontwikkeling die een groep mensen die samen een koor willen zijn moet doormaken, zodat zij aan de eisen die aan een koor mogen worden gesteld op basis van het gekozen repertoire kunnen voldoen.