Financiele ondersteuning RABOBANK

De prachtige CD van het Russisch Vocaal Ensemble wordt algemeen zeer gewaardeerd. Bij de totstandkoming van deze CD is het koor financieel ondersteund door de RABOBANK. Om die reden overhandigt koorvoorzitter Leo Bosch op vrijdag 25 november een speciaal exemplaar aan de heer E. Jutstra, directeur RABOBANK NW-Twente.

foto van Russisch Vocaal Ensemble.